Công Ty Cổ Phần Long Biên Xanh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Long Biên Xanh

0109617150

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109617150 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Long Biên Xanh được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316845613 - Công Ty CP Resolife Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316846800 - Công Ty TNHH SNS Fashion Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316849287 - Công Ty TNHH Anclimax Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316849336 - Công Ty TNHH Harotech Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316849431 - Công Ty TNHH MTV Vĩnh An Viên Thành phố Hồ Chí Minh