Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ BHL36

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ BHL36

0109616319

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109616319 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ BHL36 được thành lập vào ngày 29/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109628748 - Công Ty TNHH Cho A Thành phố Hà Nội
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập