Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Sao Sáng

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Sao Sáng

0109585011

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109585011 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Sự Kiện Sao Sáng được thành lập vào ngày 06/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109602080 - Công Ty TNHH Eat Deli Thành phố Hà Nội