Công Ty CP Đầu Tư Và Kinh Doanh Thương Mại Lê Nguyễn

Địa chỉ

Công Ty CP Đầu Tư Và Kinh Doanh Thương Mại Lê Nguyễn

0109584674

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109584674 là mã số thuế của Công Ty CP Đầu Tư Và Kinh Doanh Thương Mại Lê Nguyễn được thành lập vào ngày 07/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316859415 - Công Ty TNHH Khanidy Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316859542 - Công Ty TNHH Lập Việt Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316859408 - Công Ty TNHH Vivata Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316856037 - Công Ty TNHH Bình Chuẩn Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0202104153 - Công Ty TNHH Koaces Vina Thành phố Hải Phòng