Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cơ Điện Và Thương Mại Hải Hà

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cơ Điện Và Thương Mại Hải Hà

0109584064

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109584064 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cơ Điện Và Thương Mại Hải Hà được thành lập vào ngày 06/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815104 - Công Ty TNHH Jardin Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh