Công Ty Cổ Phần Đầu Tư CĐN

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư CĐN

0109582941

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109582941 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư CĐN được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109602080 - Công Ty TNHH Eat Deli Thành phố Hà Nội