Công Ty Cổ Phần Công Nghệ In Và Bao Bì Kiên Trần

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ In Và Bao Bì Kiên Trần

0109579106

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109579106 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ In Và Bao Bì Kiên Trần được thành lập vào ngày 05/04/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316859415 - Công Ty TNHH Khanidy Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316859542 - Công Ty TNHH Lập Việt Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316859408 - Công Ty TNHH Vivata Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316856037 - Công Ty TNHH Bình Chuẩn Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0202104153 - Công Ty TNHH Koaces Vina Thành phố Hải Phòng