Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Công Nghệ Phú Hưng

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Công Nghệ Phú Hưng

0109539826

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109539826 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Công Nghệ Phú Hưng được thành lập vào ngày 05/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815104 - Công Ty TNHH Jardin Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh