Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Gems Tech

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Gems Tech

0109537138

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109537138 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ Gems Tech được thành lập vào ngày 03/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109602080 - Công Ty TNHH Eat Deli Thành phố Hà Nội