Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nhật Minh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nhật Minh

0109536582

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109536582 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Dân Dụng Và Công Nghiệp Nhật Minh được thành lập vào ngày 02/03/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109604786 - Công Ty TNHH Sunriseco Thành phố Hà Nội
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập