Công Ty TNHH Xây Dựng Và TM Ngọc Minh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Xây Dựng Và TM Ngọc Minh

0109529754

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109529754 là mã số thuế của Công Ty TNHH Xây Dựng Và TM Ngọc Minh được thành lập vào ngày 24/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815104 - Công Ty TNHH Jardin Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh