Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phương Đông Holding

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phương Đông Holding

0109529641

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109529641 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phương Đông Holding được thành lập vào ngày 23/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316734889 - Công Ty TNHH XD-TM-DV Hoa Lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316731486 - Công Ty TNHH Diamond Health Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316735233 - Công Ty TNHH Bonding K&C Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316735473 - Công Ty TNHH T9D Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316734374 - Công Ty TNHH Bridge Brands Thành phố Hồ Chí Minh