Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Kim Ngưu

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Kim Ngưu

0109529306

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109529306 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Kim Ngưu được thành lập vào ngày 23/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109543886 - Công Ty TNHH 5P Studio Thành phố Hà Nội
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập