Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giải Trí Phương Linh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giải Trí Phương Linh

0109529112

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109529112 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Giải Trí Phương Linh được thành lập vào ngày 23/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815104 - Công Ty TNHH Jardin Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh