Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Kim Quang

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Kim Quang

0109528528

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109528528 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Kim Quang được thành lập vào ngày 23/02/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815880 - Công Ty TNHH Phần Mềm NXT Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316815104 - Công Ty TNHH Jardin Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316816034 - Công Ty TNHH Vin Nest Thành phố Hồ Chí Minh