Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Và Thương Mại City House

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Và Thương Mại City House

0109494043

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109494043 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Nội Thất Và Thương Mại City House được thành lập vào ngày 14/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316729399 - Công Ty TNHH Jumys Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh