Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bán Lẻ Và Thực Phẩm Sozack

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bán Lẻ Và Thực Phẩm Sozack

0109478997

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109478997 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Công Nghệ Bán Lẻ Và Thực Phẩm Sozack được thành lập vào ngày 19/01/2021.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 3502448009 - Công Ty TNHH Thép Bảo Hưng Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập