Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Khai Thác Khoáng Sản ĐCT Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Khai Thác Khoáng Sản ĐCT Việt Nam

0109436235

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109436235 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Khai Thác Khoáng Sản ĐCT Việt Nam được thành lập vào ngày 30/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109499108 - Công Ty TNHH Yolohome Thành phố Hà Nội