Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhà Hàng Nam Thân

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhà Hàng Nam Thân

0109432022

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109432022 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nhà Hàng Nam Thân được thành lập vào ngày 27/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109503481 - Công Ty TNHH Huck Thành phố Hà Nội
  2. 0316685381 - Công Ty TNHH Thép Lộc Phong Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập