Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Bắc Hà

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Bắc Hà

0109427417

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109427417 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Bắc Hà được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập