Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Tập Đoàn Kiến

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Tập Đoàn Kiến

0109427304

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109427304 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Tập Đoàn Kiến được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316605442 - Công Ty TNHH SX TM DV Hà My Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316610851 - Công Ty Cổ Phần Sid Led Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập