Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Huyền My

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Huyền My

0109426149

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109426149 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Huyền My được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316605442 - Công Ty TNHH SX TM DV Hà My Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316610851 - Công Ty Cổ Phần Sid Led Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập