Công Ty Cổ Phần Thương Mại Foodeli Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Foodeli Việt Nam

0109426082

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109426082 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Foodeli Việt Nam được thành lập vào ngày 19/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập