Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Minh Thành

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Minh Thành

0109425473

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109425473 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Và Thương Mại Minh Thành được thành lập vào ngày 20/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316605442 - Công Ty TNHH SX TM DV Hà My Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316610851 - Công Ty Cổ Phần Sid Led Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập