Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế Tây Hồ

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế Tây Hồ

0109423941

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109423941 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Tế Tây Hồ được thành lập vào ngày 19/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập