Công Ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ba Tư

Địa chỉ

Công Ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ba Tư

0109423003

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109423003 là mã số thuế của Công Ty CP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ba Tư được thành lập vào ngày 19/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập