Công Ty Cổ Phần BNT Holdings

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần BNT Holdings

0109422779

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109422779 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần BNT Holdings được thành lập vào ngày 19/11/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập