Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Vật Tư Kim Khí Nhật Anh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Vật Tư Kim Khí Nhật Anh

0109400101

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109400101 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Vật Tư Kim Khí Nhật Anh được thành lập vào ngày 30/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316605442 - Công Ty TNHH SX TM DV Hà My Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316610851 - Công Ty Cổ Phần Sid Led Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập