Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư HB

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư HB

0109399047

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109399047 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư HB được thành lập vào ngày 30/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập