Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Phú Gia

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Phú Gia

0109394680

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109394680 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Phú Gia được thành lập vào ngày 28/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316605442 - Công Ty TNHH SX TM DV Hà My Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316610851 - Công Ty Cổ Phần Sid Led Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập