Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Himawari

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Himawari

0109394306

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109394306 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Himawari được thành lập vào ngày 28/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316605442 - Công Ty TNHH SX TM DV Hà My Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316610851 - Công Ty Cổ Phần Sid Led Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập