Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Halobay

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Halobay

0109381272

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109381272 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Halobay được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316561241 - Công Ty TNHH Yelbee Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316561259 - Công Ty Cổ Phần 9 Am Coffee Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập