Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Sao Mai

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Sao Mai

0109380014

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109380014 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Sao Mai được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109396920 - Công Ty TNHH DG&M Thành phố Hà Nội
  2. 0109396303 - Công Ty TNHH Ha Legal Thành phố Hà Nội
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109394585 - Công Ty TNHH TN Books Thành phố Hà Nội