Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Phenikaa

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Phenikaa

0109379361

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109379361 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Giao Công Nghệ Phenikaa được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316558143 - Công Ty TNHH Nhà Hàng The Lux Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập