Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Minh Khánh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Minh Khánh

0109378745

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109378745 là mã số thuế của Công Ty TNHH Kỹ Thuật Và Xây Dựng Minh Khánh được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109397730 - Công Ty TNHH Homevincon Thành phố Hà Nội
  2. 0109398124 - Công Ty TNHH Fire Smart Thành phố Hà Nội
  3. 0109398727 - Công Ty TNHH Supprotech Thành phố Hà Nội
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập