Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Phượng Hoàng

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Phượng Hoàng

0109375409

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109375409 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại Phượng Hoàng được thành lập vào ngày 15/10/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316558143 - Công Ty TNHH Nhà Hàng The Lux Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập