Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Bê Tông Chèm Thăng Long

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Bê Tông Chèm Thăng Long

0109345700

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109345700 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Sản Xuất Bê Tông Chèm Thăng Long được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316498416 - Công Ty TNHH Sonder Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316501517 - Công Ty TNHH Long Phát L.D Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập