Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Circle 52

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Circle 52

0109345644

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109345644 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Circle 52 được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316498423 - Công Ty TNHH Tấn Phát Group Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316498952 - Công Ty TNHH TM DV Nhật Khôi Thành phố Hồ Chí Minh
  3. 0316498367 - Công Ty TNHH JP Koko Thành phố Hồ Chí Minh
  4. 0316496070 - Công Ty TNHH Dịch Vụ M.I.C Thành phố Hồ Chí Minh