Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thực Phẩm Cao Cấp HTB

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thực Phẩm Cao Cấp HTB

0109345595

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109345595 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Bao Bì Thực Phẩm Cao Cấp HTB được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316512558 - Công Ty TNHH Madiva Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316512702 - Công Ty TNHH Marketing Foci Thành phố Hồ Chí Minh