Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đông Hải Số 8

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đông Hải Số 8

0109345517

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109345517 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Đông Hải Số 8 được thành lập vào ngày 17/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập