Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thực Phẩm Thăng Long

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thực Phẩm Thăng Long

0109343929

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109343929 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thực Phẩm Thăng Long được thành lập vào ngày 16/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316502694 - Công Ty Cổ Phần Agrisolar Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316502655 - Công Ty TNHH Hong Yik Marketing Thành phố Hồ Chí Minh