Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kita Việt

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kita Việt

0109341657

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109341657 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kita Việt được thành lập vào ngày 15/09/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0402061309 - Công Ty TNHH Sbi FPT Thành phố Đà Nẵng
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109354127 - Công Ty TNHH A+ Vina Thành phố Hà Nội
  2. 0109352560 - Công Ty TNHH Trantopia Thành phố Hà Nội