Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Fdi Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Fdi Việt Nam

0109291910

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109291910 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Fdi Việt Nam được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 4201901354 - Công Ty TNHH F79 Tỉnh Khánh Hòa
  2. 0316425425 - Công Ty TNHH SP Win Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316425792 - Công Ty TNHH Tokyo Land Thành phố Hồ Chí Minh