Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Bình Minh

Địa chỉ

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Bình Minh

0109291156

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109291156 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Bình Minh được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316434532 - Công Ty TNHH NN Clothing Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316434204 - Công Ty TNHH Prime Sourcing Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109304260 - Công Ty TNHH Skymoon Thành phố Hà Nội
  2. 0109300604 - Công Ty TNHH Hojin Enc Thành phố Hà Nội