Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản MK Holding Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản MK Holding Việt Nam

0109290811

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109290811 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất Động Sản MK Holding Việt Nam được thành lập vào ngày 03/08/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316479780 - Công Ty TNHH Psy Media Thành phố Hồ Chí Minh