Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Và Nhượng Quyền Kiến Thành

Địa chỉ

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Và Nhượng Quyền Kiến Thành

0109290762

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109290762 là mã số thuế của Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Và Nhượng Quyền Kiến Thành được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316436924 - Công Ty TNHH H2A Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316436949 - Công Ty TNHH Đam Mê Biển Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập