Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Nhật Minh

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Nhật Minh

0109288770

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109288770 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Nhật Minh được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 4201901354 - Công Ty TNHH F79 Tỉnh Khánh Hòa
  2. 0316425425 - Công Ty TNHH SP Win Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316425792 - Công Ty TNHH Tokyo Land Thành phố Hồ Chí Minh