Công Ty TNHH Thương Mại Genix

Địa chỉ

Công Ty TNHH Thương Mại Genix

0109288058

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109288058 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Genix được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316423114 - Công Ty TNHH Powertrade Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316424090 - Công Ty TNHH SPW Sun Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập