Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Bna Việt Nam

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Bna Việt Nam

0109285794

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109285794 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Bna Việt Nam được thành lập vào ngày 31/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316423114 - Công Ty TNHH Powertrade Vietnam Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316424090 - Công Ty TNHH SPW Sun Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập