Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Minh Nguyên

Địa chỉ

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Minh Nguyên

0109246033

Thành phố Hà Nội
Số điện thoại:

Mã số 0109246033 là mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Minh Nguyên được thành lập vào ngày 01/07/2020.

Advertisements
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0316381288 - Công Ty Cổ Phần GCP Vina Thành phố Hồ Chí Minh
  2. 0316383479 - Công Ty TNHH Hớt Tóc Ngố Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty và Doanh nghiệp mới thành lập
  1. 0109263991 - Công Ty TNHH Cas Media Thành phố Hà Nội